5 maart 2021

Schriftelijke vragen over het tekort aan gepantserde voertuigen

Lees hier de schriftelijke vragen van SGP-Kamerlid Chris Stoffer over het tekort aan gepantserde voertuigen bij de Koninklijke Marechaussee.

 1. Kent u het bericht “Tekort aan gepantserde wagens marechaussee”?
 2. Kunt u de achtergrond en oorzaken schetsen van het tekort aan gepantserde voertuigen bij de Koninklijke Marechaussee (KMAR)?
 3. Hoe lang bestaat deze situatie al en hoe lang zal deze situatie nog voortduren?
 4. Hoe komt het dat de nieuw aangeschafte Toyota Land Cruisers niet aan de wensen en eisen blijken te voldoen en welke partijen zijn hier primair voor verantwoordelijk en aansprakelijk?
 5. Hoeveel extra geld gaat deze tegenvaller Defensie kosten?
 6. Wat is het effect van deze problematiek op de inzetbaarheid van de Hoog Risico Beveiligingspelotons (HRB) die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onder meer de Tweede Kamer, luchthaven Schiphol, en het Joodse Cheider in Amsterdam?
 7. Hoe wordt voorkomen dat deze situatie een onverantwoord hoge afbreuk doet aan de beveiliging van risicovolle objecten?
 8. Welke maatregelen zijn of worden genomen om dit probleem op korte en op lange termijn op te lossen?
 9. Kunt u garanderen dat de KMAR, en in het bijzonder de HRB’s, hun werk volwaardig, effectief en veilig kunnen blijven doen?
 10. Welke (andere) bevindingen van het Interventieteam Defensie kunnen een risico vormen voor de operationele inzetbaarheid van krijgsmachtdelen en/of voor de nationale en internationale veiligheid?
 11. Kunt u aangeven hoe deze risico’s gemitigeerd worden?