31 december 2020

Schriftelijke vragen over de situatie in Griekse vluchtelingenkampen

Vandaag stelde Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de situatie in Griekse vluchtelingenkampen. 

  1. Heeft de staatssecretaris kennisgenomen van de erbarmelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen?
  2. Hoe reageert de staatssecretaris op de situatie in de Griekse kampen, waarbij onder meer sprake is van baby’s die rattenbeten oplopen, het kamp in Lesbos niet winterklaar is en wordt geteisterd door hevige regenbuien en de psychische gezondheid van deze vluchtelingen is verslechterd in de achterliggende jaren ? Op welke wijze wil de staatssecretaris deze situatie zo spoedig mogelijk gaan verbeteren?
  3. Deelt u de mening dat deze vluchtelingen een menswaardige opvang moeten krijgen? Zo ja, welke acties onderneemt u samen met de Europese en Griekse autoriteiten om daarin te voorzien?
  4. Vindt de staatssecretaris nu nog niet dat het tijd is voor een speciale civiel-militaire noodoperatie onder leiding van Frontex, gezien de nog altijd erbarmelijke omstandigheden van de asielzoekers in deze kampen? Bent u bereid zich hier bij uw Europese collega’s voor in te zetten?
  5. Hoe zet de staatssecretaris zich in voor het bespoedigen van de beoordeling van de asielaanvragen, zodat afgewezen migranten spoedig kunnen worden uitgezet naar veilige gebieden en anderen worden herplaatst in een van de lidstaten? Bent u bereid de beoordeling van asielaanvragen te versnellen door dit een van de onderdelen van de noodoperatie te laten zijn? Zo nee, waarom niet?