27 november 2020

Schapen onder de wolven | Initiatiefnota CDA, CU en SGP

Verreweg de grootste groep vervolgden in de wereld zijn christenen. Ayaan Hirsi-Ali, oud-kamerlid voor de VVD, attendeerde er al jaren geleden op dat dit feit nauwelijks voor het voetlicht komt in de media. En als kamerleden van christelijke partijen in een debat pleiten voor (meer) aandacht voor christenvervolging, rennen D66 en GroenLinks diep verontwaardigd naar de interruptietelefoon met de vraag: “En lhbti’ers dan?”

CDA-kamerlid Martijn van Helvert presenteerde eerder deze week samen met Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij daarom een initiatiefnota om de wereldwijde vervolging van christenen aan de kaak te stellen. Schapen onder de wolven, zo heet de initiatiefnota. Een treffende titel. Uit de nota blijkt dat vervolging van christenen allerlei vormen kan aannemen: van geweld tot heel subtiele discriminatie.

Camera’s
Landen waar christenen het zwaarst hebben zijn al jaren Noord-Korea, China en landen waar de islam een grote rol speelt. Een aspect wat vaak vergeten wordt, is dat door de voortschrijdende technieken mensen steeds beter te volgen zijn. Ook letterlijk, door mobieltjes die ze bij zich dragen of camera’s die overal ophangen. China gaat daar al verbijsterend ver in, en je kunt op je vingers narekenen dat wat dáár gebeurt, vroeg of laat ook hier praktijk gaat worden…

De SGP is mede-indiener van de initiatiefnota van Martijn van Helvert (CDA). Kees van der Staaij: “Meer hulp en steun is nodig voor al die mensen die op zoveel plaatsen in de wereld zo schrijnend in de verdrukking komen door hun geloof. Het is hoog tijd om niet weg te kijken, maar juist de krachten te bundelen.” In de nota staan concrete punten om mee aan de slag te kunnen gaan. De wereldwijde christenvervolging is een van de SGP-speerpunten tijdens de campagne voor de geplande Kamerverkiezingen.

Lees hier de initiatiefnota.