3 september 2020

Rellen in Nederland

 

Het was de afgelopen zomer weer raak. Grote groepen relschoppers die in diverse plaatsen tekeer gingen en vernielingen aanrichten. Ook werden politieagenten, boa’s en medewerkers van hulpdiensten gemolesteerd en bedreigd. Het gebeurde in beruchte wijken in grote steden als Den Haag en Utrecht, maar ook in gemeenten als Urk en Ede. Soms was het zo erg, dat de uitgerukte politie zich in allerijl moest terugtrekken.

Beelden die je niet wil zien. De Tweede Kamer besteedde er aandacht aan in een speciaal overleg. In wat voor land leven we eigenlijk? Verzuchtte Van der Staaij. Het hoeft geen betoog dat dit alle perken te buiten gaat. Pijnlijk is dat juist dezer dagen uit een onderzoek weer bleek dat met name de wijkagenten, ‘de wakers in de wijken’, het drukker hebben met bureauwerk, noodhulp en criminaliteit dan voeling houden met wat er leeft.

Onderzoekers onderscheiden drie soorten groepen jongeren: zij die overlast geven, degenen die anderen hinderen en de criminelen. De grens tussen die soorten is uiteraard vloeiend. Een factor die in dit verband niet of nauwelijks door de beleidsmakers benoemd wordt, is de etnische achtergrond van de daders. Maar agenten en hulpverleners weten heel goed dat bijvoorbeeld Marokkanen vaak meer dan gemiddeld betrokken zijn bij deze rellen. Dat moet gerust gezegd kunnen worden, zei Van der Staaij. Dat is nuttige informatie om gerichter in te kunnen grijpen en de oorzaken beter te bestrijden.