26 juni 2023

Reactie op ontwikkelingen SGPJ

SGP-jongeren is een organisatie met een helder profiel en een stevige ‘drive’. De SGP vindt het uiterst triest dat nu het beeld ontstaat als zou de hele SGPJ rollebollend over straat gaan. Gelukkig is dat niet zo. Wel staan politieke jongerenorganisaties in deze tijd voor grote uitdagingen. De SGP heeft er alle vertrouwen in dat het huidige bestuur daar verstandig en evenwichtig mee omgaat. De partij weet zich sterk betrokken op de jongerenorganisatie en staat haar dan ook desgewenst met raad en daad bij.

Zowel SGP als SGPJ hecht aan een brede achterban, waarin ruimte is voor verschillende afwegingen en accenten. Het gesprek en debat met elkaar is gezond en mag op het scherpst van de snede gevoerd worden. Dat is goed voor de meningsvorming. En of het nu gaat om de inhoud of de toon, we verwachten dat dit allemaal blijft binnen de kaders van politiek bij een open Bijbel.

In ons media- en sprekersbeleid sluiten wij geen omroepen, mediaplatforms of partijen categorisch uit. We stellen ons voorafgaand aan ieder optreden de vraag of wij geloofwaardig een helder SGP-geluid kunnen laten horen. Als de indruk ontstaat dat media of andere politieke partijen ons willen gebruiken om hun eigen frame of boodschap te versterken terwijl dit geen recht doet aan de evenwichtige SGP-boodschap, dan doen wij daar niet aan mee.

Juist omdat we veiligheid van werknemers, vrijwilligers en stagiairs belangrijk vinden, gaan we niet publiekelijk in op vragen omtrent aannamebeleid en functioneren van personen. Hetzelfde geldt voor vragen over schorsingsbeleid met betrekking tot individuele leden, dat is immers iets tussen de partij  en de betreffende persoon. SGP en SGPJ hechten aan een terughoudende opstelling: we schorsen leden in beginsel niet om een enkele uitspraak. Er gaat een zorgvuldige dossieropbouw aan vooraf, waarbij we ons altijd inspannen om in gesprek te blijven met het betreffende lid.