15 juni 2021

Plan van aanpak gebouwen Defensie

Uit de bevindingen van de Algemene Rekenkamer is gebleken dat de staat van de gebouwen van Defensie ver onder de maat is. De Rekenkamer schrijft letterlijk dat er sprake is van ‘ernstige onvolkomenheden’.

Dat is slecht nieuws, niet het minst voor de mensen die bij Defensie werken, of het nu de ambtenaren zijn van het ministerie of de militairen om wie het uiteindelijk allemaal gaat. De SGP vindt dit dan ook onaanvaardbaar. Kamerlid Chris Stoffer trok over deze misstanden dan ook aan de bel bij de regering.

Bij het debat over de bevindingen van de Rekenkamer zei hij dat hij begrijpt dat dit probleem niet in een handomdraai is op te lossen, maar dat wat we nu aan de weet zijn gekomen wel onmiddellijk tot maatregelen moet leiden.

Stoffer diende daarom een motie in waarin hij de vinger legde bij de buitengewone en groeiende financiële druk die deze situatie legt op het budget dat bestemd is voor onze landsverdediging.

Concreet vraagt de SGP van de regering:

  • Inzicht in de situatie van nu;
  • Een plan om snel verbeteringen aan te brengen;
  • Binnen een jaar een rapportage over de stand van zaken en de resultaten.

Verder moet de regering voor het eind van dit jaar inzicht geven in het geld dat nodig is om de gebouwen weer op te knappen. 

Tijdens de stemmingen werd de motie, hoewel ontraden door de regering, toch aangenomen. Het moge helder zijn dat de SGP met deze stok achter de deur de politieke leiding van het ministerie, indien nodig, achter de vodden zal zitten.

Lees motie nr. 35830, nr. 22 hier