9 november 2019

Peter Zevenbergen treedt af als partijvoorzitter


PERSBERICHT
9 november 2019

Peter Zevenbergen treedt af als partijvoorzitter

In de afgelopen periode is opnieuw het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter ter discussie gesteld. Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.

De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen. Vice-voorzitter G.W.S Mulder: “Het partijbestuur heeft kennis genomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk haar waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”

Maarten van Leeuwen zal Zevenbergen vervangen en optreden als interim-voorzitter. Hij was al voorzitter in de periode van 2011 tot 2018 en kent de partij goed. G.W.S Mulder: “Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”

Het hoofdbestuur hoopt dat de partij weer in rustig vaarwater komt en zich kan richten op haar kerntaak: politiek bedrijven bij een open Bijbel. Het hoofdbestuur realiseert zich dat het hierin ook zelf knelpunten moet oplossen. Daarom bezint het zich op een nieuwe benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter.