1 maart 2022

Peter Schalk opnieuw voorgedragen als lijsttrekker SGP Eerste Kamer

Het SGP-bestuur zet Peter Schalk bij de komende Eerste Kamerverkiezingen (2023) weer boven aan de kandidatenlijst. Schalk (60) is op dit moment voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SGP. Op D.V. zaterdag 14 mei 2022 stemt de algemene vergadering van de SGP over de voordracht van Schalk door het hoofdbestuur. In de komende periode zal de kandidatenlijst worden voorbereid.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen is blij dat de senator opnieuw bereid is de lijst te trekken: “Schalk heeft een brede maatschappelijke kennis en ervaring. Met hem heeft de SGP een echte verbinder in de Eerste Kamer gekregen die ook het werk van de senaat goed voor het voetlicht weet te brengen.”

Thema’s

In de Eerste Kamer heeft hij samen met senator Van Dijk zich de afgelopen jaren ingezet voor belangrijke thema’s, zoals:

  • zorg en werk, met aandacht voor de positie van de eenverdieners, gewetensbezwaarden en mensen met een arbeidsbeperking;
  • een gezond ondernemersklimaat, met speciale aandacht voor zondagsarbeid en realistische klimaatdoelstellingen;
  • vrede en veiligheid, met specifieke aandacht voor defensie;
  • eerbied voor het leven en ontzag voor de dood;
  • de bestrijding van de coronapandemie en de gevolgen van de coronacrisis.

 

“Schalk heeft een brede maatschappelijke kennis en ervaring. Met hem heeft de SGP een echte verbinder in de Eerste Kamer gekregen die ook het werk van de senaat goed voor het voetlicht weet te brengen.”

Resultaten

Het is goed om te zien dat de SGP ook in de Eerste Kamer een relevante factor is. De inspanningen bleven niet zonder succes. Zo werden diverse moties over typische SGP-thema’s aangenomen. Denk met het oog op het gezin bijvoorbeeld aan de recente motie over het nietindexeren van de kinderbijslag. Andere moties geven blijk van steun aan Israël, aandacht voor klimaat en milieu (realistisch, haalbaar en betaalbaar) en inzet voor financiële degelijkheid. Schalk investeert sterk in de relatie met alle Kamerleden en partijen. Die verbindende rol draagt bij aan een constructieve inbreng in debatten.

Achtergrond

Vijfentwintig jaar werkte Schalk als directeur en Raad van Bestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Momenteel werkt hij als zelfstandig adviseur onder de naam MetTact, en participeert hij in diverse maatschappelijke platforms. Hij is ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Veenendaal en deputaat voor Kerk & Overheid en Zending Gereformeerde Gemeenten. Schalk is getrouwd en heeft vijf kinderen.