22 april 2020

Oud-Kamerlid Van den Berg overleden

Gisteravond overleed Koos van den Berg. Van 1986 tot 2002 zat hij voor de SGP in de Tweede Kamer. Hij hield zich o.a. bezig met de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken. Bijzondere betrokken was hij op de ministeries van Defensie en Verkeer & Waterstaat. Met name de binnenvaartschippers en de waterschappen hadden zijn hart. Op dat laatste punt was hij een alom erkend expert die ooit namens de hele Tweede Kamer het woord mocht voeren toen in het rivierengebied de dijken het bijna begaven. In 2006 leidde hij op verzoek van minister Kamp van Defensie een commissie die onderzoek deed naar vermeende misstanden tijdens verhoren door Nederlandse militairen in Irak.

Voor de SGP is het overlijden van Koos van den Berg een groot verlies. SGP-voorman van der Staaij is erg aangeslagen door het overlijden van zijn fractiegenoot met wie hij vier jaar lang vrijwel dagelijks intensief optrok op het Binnenhof. “Hij heeft bergen werk verzet in onze kleine SGP-fractie. Dat deed hij wijs en integer. Ook toen hij niet meer in Den Haag werkte, bleef hij achter de schermen een belangrijke steunpilaar voor onze partij en heeft hij zich ingezet voor de positie van vervolgde christenen in China.”

Ook persoonlijk was Van den Berg een vriend en bron van inspiratie voor Van der Staaij. “Zijn scherpe, analytische geest ging gepaard met een warme, persoonlijke betrokkenheid. Heel vaak spraken we met elkaar, niet alleen over de politieke orde van de dag, maar ook over het profetische gedachtengoed van de bekende staatsman en Evangeliebelijder Groen van Prinsterer. Ik heb daar veel aan gehad en zal hem dan ook erg missen. Het geeft troost te weten dat hij nu bij de Heere mag zijn, van Wie hij in zijn leven zo vaak op het spreekgestoelte van de Tweede Kamer heeft mogen getuigen,” aldus Van der Staaij. “Ik hoop en bid dat zijn meelevende vrouw Janneke, hun kinderen, kleinkinderen en andere nabestaanden de kracht en wijsheid krijgen om dit zware verlies te verwerken en dragen.”