15 januari 2021

Onvermijdelijk en begrijpelijk || Val Kabinet Rutte III'

Dat het derde kabinet-Rutte haar ontslag heeft aangeboden, is, gegeven het snoeiharde rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de kinderopvangtoeslag, onvermijdelijk en begrijpelijk. Zo laat het kabinet zien dat het zich verantwoordelijk voelt voor het ernstige falen van de overheid in het toeslagendrama. De SGP gaat ervan uit dat het kabinet zich ook in een debat met de Tweede Kamer hiervoor verantwoordt.

Het opstappen van het kabinet gebeurt middenin de coronacrisis. Gelukkig staat het kabinet staatsrechtelijk gezien niets in de weg om de bestrijding van het coronavirus voort te zetten. Een demissionair kabinet kan alles doen wat ‘in het belang van het land noodzakelijk is.’ Als íets daar onder valt, is het de coronabestrijding wel.

Een belangrijk punt voor de SGP is de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Uit het rapport blijkt dat er ook op dat punt veel mis is gegaan. Dat is het kabinet zeker aan te rekenen, en het is ook niet voor het eerst dat blijkt dat er op dat punt nog veel te verbeteren is. Daarom zal het kabinet nu echt werk moeten (gaan) maken van het op orde brengen van de informatievoorziening.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook het parlement in de spiegel zal moeten kijken. In de begin jaren ’10 heersende hang naar duidelijkheid en daadkracht, is de menselijke maat uit het oog verloren. Dat moet een les zijn om als parlement meer alert te zijn op de mogelijk schadelijke gevolgen die wetten kunnen hebben in de praktijk van het leven.