12 december 2019

Oneerlijke kortingen I&R-affaire

In 2018 werden ruim 2.000 melkveebedrijven enkele weken geblokkeerd door vermeende fraude met het I&R-systeem. Bij een groot deel van de bedrijven bleek het niet om fraude te gaan, maar om niet opzettelijke fouten bij het melden van bijvoorbeeld doodgeboren kalveren.

Ondernemers die dachten dat het boek daarmee gesloten kon worden, komen echter bedrogen uit. Het blijkt dat de Rijksdienst voor Ondernemers verschillende bedrijven een korting heeft opgelegd op de GLB-toeslagrechten, oplopend tot 20 of zelfs 100%.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat dat niet kan: “Het komt neer op boetes van duizenden euro’s, terwijl veel ondernemers zich van geen kwaad bewust waren. De bedrijfsblokkades en de fraudeverwijten hebben al genoeg pijn gedaan.” Bisschop heeft minister Schouten van Landbouw in de Tweede Kamer opgeroepen een pas op de plaats te maken en de RVO tot de orde te roepen. “Trek die onrechtvaardige kortingen in, tenzij het gaat om bedrijven die echt gefraudeerd hebben,” aldus het SGP-kamerlid.