5 juni 2024

Niet klagen, maar stemmen

Wat een voorrecht dat we ’s zondags naar de kerk mogen en er Gods Woord kunnen horen. Maar we gaan nogal verschillend om met voorrechten. Je kunt ze veronachtzamen (“ik sla even over”) of je kunt er over kibbelen (“de preek was mij te lang!”). Maar beter is je over voorrechten te verwonderen en ze in dank te aanvaarden.

Wat een geweldig voorrecht is het bovendien dat we in een vrij land mogen leven. En dat het christelijk geluid van de SGP op álle bestuurlijke niveaus mag klinken. Zelfs in het Europees Parlement.

Als Europarlementslid voor SGP stem ik vóór christelijke waarden, vóór onze boeren en vissers, vóór Israël, vóór vervolgde christenen en veel meer. En tégen nóg meer Brusselse bevoegdheden en budgetten. Zo hielp ik enkele lastige nieuwe regels voorkomen.

Op donderdag 6 juni is het uw voorrecht. Dan mag u kiezen welke Nederlanders u vertegenwoordigen. Slechts eenmaal per vijf jaar kiest u de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Uiteraard kunt u de kans even overslaan en veronachtzamen. U kunt ook kibbelen en klagen over de EU. Brussel bemoeit zich met te veel. Het kost te veel en is te ver. De EU ondermijnt de christelijke waarden. Klopt allemaal!

De misstanden zijn des te méér reden om van uw voorrecht gebruik te maken. Om de christelijke en eurokritische stem van de SGP in Brussel te behouden.

“Niet klagen, maar stemmen”, adviseerde ons Eerste-Kamerlid Peter Schalk (SGP) onlangs heel treffend. “En wie niet stemt, mag niet klagen.”

Ik reken 6 juni D.V. op u. Stem christelijk en rem Europa: Kies SGP!

Bert-Jan Ruissen
Europarlementariër en lijsttrekker SGP