5 december 2019

Meer geld voor psychische schade

Christenen, maar bijvoorbeeld ook mensen zonder religie en mensen met een andere levensovertuiging, lijden overal in de wereld onder terreur en onderdrukking. Psychisch en lichamelijk gaan ze er vaak onderdoor, met alle gevolgen van dien.

Nederland biedt via allerlei programma’s hulp aan de slachtoffers van onderdrukking. De SGP wil dat daarbij eveneens oog is voor de psychische en geestelijke schade die is aangericht. Veel vervolgden zijn zwaar getraumatiseerd, wat ook op de lange termijn enorme gevolgen heeft voor alle betrokkenen.

Om op dat punt wat te kunnen betekenen, heeft de SGP voor elkaar gekregen dat er extra geld voor wordt uitgetrokken voor de slachtoffers. Er wordt nu € 375.000,- vrijgemaakt op de begroting van Buitenlandse Zaken. Het SGP-amendement daarover werd vandaag aangenomen.