31 januari 2017

Manifest - Islam in Nederland

SGP presenteert islam-manifest

"De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst, maar ook niet door naïviteit." Dat stelt de SGP, die vandaag een manifest presenteert over de Islam. In dit manifest is de houding van de partij te lezen tegenover de Islam, evenals de manier waarop de partij Nederland wil beschermen tegen de ‘radicale uitwassen’ er van.

De SGP stelt dat de terechte zorgen van veel burgers, een serieuzer antwoord van de overheid verdienen. Zo pleit de partij onder meer voor het actief verbieden van radicaal-islamitische organisaties en een groeirem op de islam via het immigratiebeleid. Ook verspelen asielzoekers hun recht op verblijf als zij zich schuldig maken aan haat en geweld in een AZC.

Kees van der Staaij: "De nadrukkelijke aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een verantwoorde visie en duidelijke grenzen. Helaas ontbreken vaak ofwel de visie ofwel de grenzen. De SGP wil een realistisch alternatief bieden. Laten andere partijen ook duidelijk kleur bekennen. Kiezers hebben daar recht op."

Het manifest is hier te downloaden.

Uitzending

Bekijk hier de uitzending in opinieprogramma De Tafel van Tijs waar lijsttrekker Kees van der Staaij in debat ging met Tunahan Kuzu.