10 januari 2020

Lessen trekken voor de toekomst


Lessen trekken voor de toekomst


Het hoofdbestuur constateert met dankbaarheid dat uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is  van snoepreisjes. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de gebeurtenissen van de voorbije periode, waarin feiten, beeldvorming en emotie door elkaar heen liepen. De onderzoekers stellen ook vast dat het rapport van de vertrouwenspersoon voldeed aan de toen gestelde eisen. Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen moet er nu gewerkt worden aan de toekomst. Het hoofdbestuur hoopt en verwacht dat met dit onderzoek van een onafhankelijke commissie een einde komt aan een intensieve en voor alle betrokkenen emotionele periode.

Het hoofdbestuur en het VOE-bestuur hebben afgesproken deze maand de vervolgstappen te bespreken. Het hoofdbestuur vindt het verstandig dat de kennis en ervaring van de huidige VOE niet verloren gaat. Het streven was de nieuwe structuur al op 1 januari te doen ingaan, maar omdat de presentatie van het onderzoeksrapport later heeft plaatsgevonden dan eerder was voorzien, is daarmee gewacht. Voor die vervolgstappen zijn de bevindingen van de onderzoekscommissie immers van groot belang. Binnenkort zal van start worden gegaan met de onafhankelijke werving van een nieuwe medewerker, waarbij óók de medewerker waarmee een conflict ontstond gewoon, net als ieder ander, kan solliciteren.

Het onderzoek laat zien hoe alle commotie gedurende de zomer zo groot kon worden omdat het hoofdbestuur onvoldoende regie voerde op het VOE-dossier. “Die bevinding moeten wij ons terdege aantrekken,” zegt waarnemend partijvoorzitter Van Leeuwen. “Dat kan en moet anders. In ieder geval moet er een nieuwe procedure voor de vertrouwenspersoon worden opgesteld. Ook moeten de contacten tussen de geledingen worden geïntensiveerd. Op die manier kan er een opener partijcultuur ontstaan en worden meningsverschillen bespreekbaar.”
Van Leeuwen noemt als verbeterpunt ook dat de recrutering en benoeming van de hoofdbestuursleden moet veranderen, iets wat al eerder is aangekondigd. “Daar moeten we nu werk van gaan maken. De nieuwe benoemingsprocedure van hoofdbestuursleden dient beter aan te sluiten bij wat in deze tijd van een partijbestuur mag worden verwacht.”