6 november 2019

Leenstelsel nú aanpakken

SGP en GroenLinks willen de aanvullende beurs voor studenten zo snel mogelijk uitbreiden. Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienen daarom woensdag bij de behandeling van de onderwijsbegroting een amendement in. Het voorstel moet het komende studiejaar (2020) al ingaan.

Lees meer informatie in het artikel in de Volkskrant.

Bisschop: “Als we wachten op de verkiezingen van 2021 zijn we drie jaar verder voordat het leenstelsel gewijzigd wordt. Dat kunnen we richting studenten niet maken, want dan staan ze nóg eens drie jaar in de kou. Het is heel eenvoudig om de studenten volgend jaar al de helpende hand bieden. Dat doe ik door woensdag een amendement in te dienen op de Onderwijsbegroting waardoor studenten er al in 2020 op vooruit gaan.”

Westerveld: “Veel studenten met ouders uit gezinnen met middeninkomens moeten flink lenen en hebben verschillende bijbaantjes. We roepen al jarenlang dat de aanvullende beurs moet worden uitgebreid. Ik ben blij dat we met dit amendement niet over een paar jaar, maar zo snel mogelijk alvast de inkomenspositie van studenten kunnen verbeteren."

Het amendement van SGP en GroenLinks regelt dat de aanvullende beurs (een gift) minder snel wordt afgebouwd. Roelof Bisschop: “De aanvullende beurs stopt wanneer ouders een inkomen hebben van ongeveer 50.000 euro. Door ons voorstel krijgen studenten bij een inkomen tot 64.000 euro een beurs van gemiddeld 175 euro per maand. Dat is een mooie eerste stap. Ik heb er geen zin in om de onzekerheid nog drie jaar te laten voortduren.”

Al eerder sloten de SGP en GroenLinks en ook de SGP-jongeren en DWARS zich aan bij coalitie Y, een samenwerkingsverband dat opkomt voor jongeren.