25 juni 2020

'Koop Nederlandse waar...'

In de crisisjaren ’30 was het motto: ‘koopt eigen waar, dan helpen wij elkaar’. Dat motto wil de SGP ook graag hanteren nu Nederland moet beslissen over de vraag welk consortium van bedrijven de miljardenorder moet krijgen voor de bouw van vier onderzeeboten voor de Koninklijke Marine. Chris Stoffer wil dat we in zee gaan met het Zweeds-Nederlandse samenwerkingsverband Saab/Daamen.

In het overleg over Defensiematerieel in de Tweede Kamer herhaalde Stoffer wat hij al eerder in de media al had gezegd over dit miljardenproject: als je de keuze hebt uit drie bedrijven die alle drie goede onderzeeboten afleveren, geef ik de voorkeur aan de leverancier die (het meest) Nederlands is. De Tweede Kamer heeft deze wens met zoveel woorden ook al eerder vastgelegd. In de DIS (Defensie Industrie Strategie), vastgesteld in 2018, staat dat Defensie bij aanschaf van nieuwe spullen waar mogelijk voor Nederlandse bedrijven kiest. Dat kan dan nu.

Stoffer wees er in de Kamer op dat zo’n aanschaf best duur is, maar als je ziet hoe een land als China in vijf jaar tijd acht grote schepen en onderzeeboten aan zijn Marine toevoegde, dan is wel helder dat dat land een geweldige macht opbouwt, ook op zee. Wij in Europa kunnen dan natuurlijk niet achterblijven. Voordeel van het kiezen voor Saab/Daamen is dat een deel van de bouw van de boten in Nederland plaats kan vinden. In dat verband is de positie van Zeeland, met name de scheepswerf in Vlissingen, interessant.

In een motie wil Stoffer de andere partijen dwingen om hierin hun keuze te bepalen.