1 september 2021

Kamervragen over Afghaanse christenen

Uit berichtgeving van het Reformatorisch Dagblad blijkt dat christenen in Afghanistan onderduiken uit angst voor de taliban. Samen met de CU stellen SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij schriftelijke Kamervragen.

De Kamerleden willen van de regering weten wat Nederland kan en wil doen om christenen in Afghanistan te helpen. Hetzij door het invoeren van een ruimhartiger migratiebeleid voor vervolgde christenen, hetzij door diplomatieke druk uit te voeren. 

Lees hieronder de letterlijke schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP), Ceder (CU), Segers (CU) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over de situatie van Afghaanse christenen:

  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘”Christenen Afghanistan uit vrees ondergedoken”’ in het Reformatorisch Dagblad van 24 augustus jl. ?
  2. Hoe beoordeelt u de situatie van christenen en bekeerlingen in Afghanistan op dit moment, als gevolg van de recente ontwikkelingen?
  3. In hoeverre deelt u de zorg, ook van mensenrechtenorganisaties, dat de positie van christenen in dit land onder het bewind van de taliban verder onder druk komt te staan?
  4. Overweegt u in dit licht een ruimhartiger Nederlands beleid ten aanzien van de asielaanvraag van verdrukte christenen uit dit land?
  5. In hoeverre zijn de recente ontwikkelingen – de verslechterde veiligheidssituatie – reden om afwijzing van asielaanvragen te herzien?
  6. Bent u bereid zich, ook samen met bondgenoten en in internationale gremia, onder meer via het diplomatieke en humanitaire spoor tot het uiterste in te zetten voor verbetering van het lot van bedreigde christenen in Afghanistan, en specifiek aandacht te vragen voor de godsdienstvrijheid voor christenen en andere minderheden in Afghanistan?
  7. Kunt u bij het komende ambtsbericht ook specifiek ingaan op de situatie van christenen in Afghanistan en welke consequenties u daaraan verbindt ten aanzien van het landgebonden beleid voor deze groep?