14 februari 2020

Kabinet pleegt contractbreuk

“Het besluit van het kabinet om na jaren van beloftes, voorbereidingen en talmen alsnog af te zien van de vestiging van een marinierskazerne in Vlissingen is contractbreuk. Als je ziet hoe er geklungeld is en de Zeeuwen aan een touwtje zijn gehouden, kan ik tot geen andere conclusie komen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer in reactie op het bericht dat de marinierskazerne niet wordt overgeplaatst naar Vlissingen. Al in 2012 is dat beloofd en zijn er afspraken over gemaakt. Sindsdien hebben de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen allerlei voorbereidingen getroffen voor de komst van de mariniers. Vandaag werd bekend dat de kazerne niet naar Vlissingen gaat, maar naar Nieuw-Milligen.

SGP-kamerlid Stoffer heeft het over een ‘Dreun voor Zeeland’. “Ik ben er helemaal klaar mee dat er zó is gesold met de Zeeuwen. Dat er compensatie moet komen, lijkt me glashelder, en daar zal ik het kabinet ook toe aansporen. Maar die compensatie neemt niet weg dat deze hele gang van zaken buitengewoon laakbaar is. Zo ga je gewoon niet met elkaar om.”