27 september 2019

Kabinet moet eigen onderzoek eenverdieners nu serieus nemen

Vrijdag is het onderzoek naar de marginale druk in het belastingstelsel naar de Kamer gestuurd. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vroeg vorig jaar in het eenverdienersdebat om dit onderzoek. De motie kreeg toen brede steun.

Chris Stoffer in een eerste reactie: “Het onderzoek bevestigt nog eens dat de belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners enorm is. Het huidige stelsel benadeelt eenverdieners, maar ook alleenstaanden, enorm ten opzichte van tweeverdieners. Eénverdieners betalen soms tot wel zes keer zoveel belasting over eenzelfde inkomen als tweeverdieners. Het is de SGP een doorn in het oog dat het kabinet niets doet om die onrechtvaardige kloof te verkleinen. Sterker nog: tweeverdieners gaan er volgens de miljoenennota opnieuw meer in koopkracht op vooruit dan eenverdieners.”

De motie-Stoffer vroeg ook om de beleidsopties in kaart te brengen om het verschil te verkleinen. “In het onderzoek staan zeven opties die ik heel aandachtig ga bekijken. De mogelijkheden om wat aan de kloof te doen, zijn er. Ik hoop dat het kabinet haar eigen onderzoek serieus neemt en nu ook de wil krijgt om dit onrecht aan te pakken. Daar wil ik bij het begrotingsdebat en ook daarna op terug blijven komen!”

De marginale druk geeft weer hoeveel belasting je moet betalen als je een euro meer verdient. Voor eenverdieners ligt dat (bij een inkomen tussen 25.000 en 37.000) rond de 65%. Dat betekent dat je van elke euro meer, slechts 35 cent overhoudt! Bij tweeverdieners is deze marginale druk beduidend lager.