13 maart 2021

In Vertrouwen - Een persoonlijke boodschap van Kees van der Staaij

Lees hier de persoonlijk boodschap van SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij.

Welke momenten zijn u het meest bijgebleven in de afgelopen jaren? Deze vraag kreeg ik tijdens de campagne in verschillende variaties voorgelegd.
Mijn antwoord was steeds: de momenten waarop ik in de Tweede Kamer iets kon laten zien van Gods liefde in Christus Jezus en daarbij te wijzen op het goede van Gods leefregels voor ieder mens, én voor de samenleving.
Dáár gaat het om.

Daarbij denk ik aan het moment dat ik in een volle Kamer het schilderij van Rembrandt over de verloren zoon kon laten zien en mocht toelichten.
Of aan vorig jaar, toen ik inging op het kleine ijsvogeltje dat op het standbeeld staat van Willem van Oranje voor het Kamergebouw: “Rustig temidden van de woelige baren.” Of die keer dat ik op het spreekgestoelte de Bijbel opende om de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan voor te lezen. Ook koester ik de momenten waarop ik in de wandelgangen met een collega of een ambtenaar van de Tweede Kamer kon door praten over de hoop die in me is. Díe momenten, daar word ik warm van.

Tegelijk tel ik óók mijn ‘politieke zegeningen’ Het doet me goed te lezen dat de SGP door anderen geprezen wordt omdat we het parlementaire handwerk goed beheersen. Afgelopen week gebeurde dat maar liefst twee keer.
Ik ben blij met de SGP-moties of amendementen die worden aangenomen, bijvoorbeeld om het op te nemen voor vrouwen die worden uitgebuit of om meer geld uit te trekken voor zelfmoordpreventie. En als ik wat verder terugkijk, ben ik ontzettend dankbaar dat we onder eerdere kabinetten door onderhandelingen nét het verschil konden maken, ook al hadden we nog niet eens een handjevol zetels in de schaal te leggen. Wonderlijk.

De hele wereld is afgelopen jaar dramatisch met de neus op het feit gedrukt dat onze hoogmoed overmoed was. Een minuscuul klein virus brengt al onze bouwsels en zekerheiden aan het wankelen. En inmiddels weten we: wíj krijgen corona níet onder controle. Voor mensen die denken dat we alles in eigen hand hebben, is dat slikken. Maar zo maakbaar is het allemaal niet. Integendeel. Corona is een les in bescheidenheid, én in afhankelijkheid van God.

Tegen deze achtergrond koos de SGP voor het motto: 'In Vertrouwen'. Na de verkiezingen hopen we ook onder dát motto ons werk te doen. In vertrouwen blijven strijden vóór ongeboren én broos leven. In vertrouwen op de God van Abraham, Izaäk en Jacob pleiten voor de zaak van Israël. In vertrouwen proberen te voorkomen dat natuur en landschap steeds meer in de verdrukking komen. In vertrouwen de helpende hand reiken aan o.a. vervolgde christenen. In vertrouwen blijven protesteren tegen openlijke reclame die gezinnen verwoest. In vertrouwen ervoor zorgen dat mensen rond kunnen komen, of ze nu boer zijn of visser, werkloos of zzp’er, verpleegkundige of leraar.

Zo is er nog veel meer te noemen. Maar voor alles geldt: in vertrouwen.

Het vertrouwen waar we uit mogen leven, is geloofsvertrouwen. We mogen belijden dat er een levende God is. Hij regeert, dwars door corona en oorlogen, rampen en crises heen. Hem loopt niets uit de hand. Christenen mogen weten dat niet wíj het laatste woord hebben, maar de Vader, Die in de hemelen is.
Dát geeft moed en vertrouwen om, gesteund door onze kiezers, door te gaan.