5 oktober 2022

Hoop op realisme

“Ik hoop dat de bevindingen van Johan Remkes leiden tot een realistischer beleid dan tot nu toe is gevoerd. Uit zijn rapport en de presentatie blijkt dat hij uitstekend de nood en wanhoop bij de boeren aanvoelt en beseft wat er leeft in het landelijk gebied. Veel hangt nu af van de vraag hoe het kabinet en de provincies het rapport verder gaan uitwerken.”

Dat zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in een eerste reactie op het langverwachte rapport-Remkes. Positief is dat het rapport doet waar de SGP al tijden op aandringt: de staat van de natuur voorop stellen, en niet de ‘kritische depositiewaarden’. Datzelfde geldt voor zijn aanbeveling in te zetten op een Nationaal Innovatieprogramma.

Daarnaast noteert de SGP met instemming dat Remkes wil dat de PAS-melders, die slachtoffer zijn van zwalkend beleid, nu met voorrang een vergunning moeten krijgen. Het terechte pleidooi van Remkes voor ‘hard en echt perspectief’ voor de landbouw moet omgezet worden in daden. Daarbij hoort, zoals de SGP al tijden zegt, een landbouwakkoord tussen overheid, landbouw, ketenpartijen en banken.

Bisschop is blij dat de doelstelling van 2030 niet meer in beton gegoten is: “Wat hij daarover zei, laat zien dat het niet moet gaan om een heilig jaartal, maar om een ‘werkende aanpak’. De SGP vindt dat het wettelijk doel sowieso niet moet worden aangescherpt. Anders wordt het een zwabberboel. Meer doen kan altijd.”

Daarnaast onderstreept Remkes dat andere sectoren niet meer buiten schot kunnen blijven, zoals de industrie. Veel vragen heeft de SGP nog over de bedrijven naast de natuurgebieden. “Hoe pakt het kabinet dit op? Is het haalbaar? Blijft een beroepsverbod achterwege en is er ruimte voor verplaatsing? Dit zijn wezenlijke vragen waarop het kabinet helder en snel antwoord moet geven,” aldus het SGP-Kamerlid.