4 februari 2020

Geen kleutertoets en mbo-beroep

SGP-kamerlid Roelof Bisschop is en blijft een onderwijsman. Verdedigde hij een paar weken geleden een initiatiefwet in de Tweede Kamer, vandaag werden er twee amendementen van hem aangenomen over het onderwijs.

 

kleutertoets

Het eerste amendement van Bisschop legt in de wet vast dat kleuters geen toetsen hoeven af te leggen. De Tweede Kamer dringt daar al lager op aan, maar zonder resultaat. Door het amendement-Bisschop is nu wettelijk geregeld dat scholen kleuters niet hoeven te toetsen. Bovendien krijgen scholen de vrijheid om in latere leerjaren zélf te bepalen welke toetsen ze wel en niet willen afnemen.

Bisschop is blij met de steun die hij van de Tweede Kamer kreeg: “Het is belangrijk dat we scholen het vertrouwen geven dat zij het beste kunnen inschatten wanneer, hoe vaak en hoe leerlingen getoetst moeten worden. Daarmee doen we ook recht aan verschillen tussen leerlingen. Ik ben blij dat de Kamer vandaag heeft gekozen voor meer vrijheid voor leraren.”

 

Mbo-scholen
Het tweede amendement gaat over scholen in het middelbaar beroepsonderwijs die door de Onderwijsinspectie het etiket ‘zeer zwak’ krijgen. Daar moeten zij zich op dit moment nog bij neerleggen. Ten onrechte, vindt Bisschop. Scholen moeten, net als in de rechtspraak, hier tegen ‘in beroep’ kunnen gaan.

Het oordeel zeer zwak is voor een school buitengewoon heftig, denk alleen al aan de imagoschade. In het basis- en voortgezet onderwijs kunnen scholen bezwaar maken wanneer de inspectie dit oordeel wil geven. Ik wil dat mbo-scholen dat ook mogen. Dat is nu door de steun van de Kamer geregeld,” aldus de Onderwijswoordvoerder.