25 november 2020

Geen diversiteitspolitie aub!

“Dat activisten blijven drammen dat het hoger onderwijs diverser moet, is nog tot daar aan toe, maar dat de regering daarin meegaat vind ik onwijs en onbegrijpelijk, om geen andere woorden te gebruiken.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop in reactie op het plan van minister Van Engelshoven (D66) om ‘diversiteitsofficieren’ in te zetten op universiteiten en hogescholen.

Natuurlijk moet iedereen aan bod kunnen komen in het hoger onderwijs. Als dat op een natuurlijke manier gebeurt, is dat prima. Maar wat anders wordt het als de regering ‘diversiteits-officieren’ op de instellingen af stuurt. Want dat is wat er feitelijk gaat gebeuren als het kabinet en de minister haar zin krijgt. Ze wil diversiteit en inclusie verankeren in allerlei instrumenten en structuren, waaronder accreditatieprocedures, evaluatieprotocollen en sectorplannen.

“Zo’n diversiteitspolitie is aan mij niet besteed,” zegt SGP-kamerlid Bisschop. “Denk aan het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt aan onze universiteiten en onderzoeksinstellingen. Daarbij staat als het goed is de kwaliteit voorop. Activistisch inzetten op diversiteit kan daarmee op gespannen voet komen te staan. Dat wil ik niet, en daarom heb ik hierover twee moties ingediend. Ik hoop dat de Kamer die zal steunen.”


Tekst moties

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet de positie van diversiteitsofficieren in instellingen voor hoger onderwijs wil verkennen;

overwegende, dat voorkomen moet worden dat vormen van diversiteitspolitie in het hoger onderwijs ontstaan;

verzoekt de regering, af te zien van beleidsinzet op het stimuleren van diversiteitsofficieren in het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.


BisschopDe Kamer,


gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kwaliteit in het onderzoek en onderwijs leidend moeten zijn en dat een activistische inzet op diversiteit hiermee op gespannen voet kan komen te staan;

constaterende, dat het kabinet diversiteit en inclusie wil verankeren in allerlei instrumenten en structuren, waaronder accreditatieprocedures, evaluatieprotocollen en sectorplannen;

verzoekt de regering, actief en expliciet te toetsen en te waarborgen dat de inzet op diversiteit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.


Bisschop