24 september 2020

EU-asielplan moet steviger en scherper

Gisteren heeft Europese Commissie het langverwachte asiel- en migratieplan gepresenteerd. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop was dat "hard nodig". Lees hieronder zijn visie op het plan.

"De EU heeft de instroom van migranten nu niet onder controle. Ad hoc oplossingen volstaan niet, er moet structureel iets verbeteren. We moeten échte vluchtelingen ruimhartig hulp bieden en gelukszoekers de deur wijzen. De buitengrenzen moeten streng worden bewaakt. We moeten schrijnende situaties op zee en op Griekse of Italiaanse eilanden voorkomen.

Het pact ziet er gelikt uit. Mooie plaatjes, ronkende teksten. Maar de concrete waarborgen en afspraken geven de SGP onvoldoende vertrouwen dat we hiermee daadwerkelijk meer controle krijgen op wie er Europa binnenkomt. Het migratiepact moet veel steviger en scherper," aldus Kamerlid Bisschop.

Lees hier de positieve en negatieve punten volgens de SGP.

Positief
-De nadruk ligt op het tegengaan van migratie. 
-Er komt aan de buitengrens een screening om vluchtelingen en economische migranten te onderscheiden. 
-EU-lidstaten worden niet verplicht asielzoekers op te vangen, maar kunnen ook op een andere manier invulling geven aan solidariteit.

Negatief
-De SGP mist concrete afspraken over migratiedeals met landen in bijvoorbeeld Afrika of het Midden-Oosten. 
-Er moet steviger worden ingezet op effectieve terugkeerprocedures en grensbewaking. 
-Het businessmodel van mensensmokkelaars moet om zeep worden geholpen. Daarom moeten we inzetten op screeningsprocedures buiten de EU en NGO’s aanpakken die migranten oppikken op zee.
-Het voorstel om asielzoekers te hervestigen als zij uit landen komen waarvan 20 procent kans maakt op asiel, is slap en dom. Die lat moet veel hoger komen te liggen.
-Onbegrijpelijk waarom de Europese Commissie met een Actieplan integratie en inclusie komt. Dat is een bevoegdheid van de lidstaten.