3 december 2019

Eerste Kamerdebat over radarstation Herwijnen

Lees hier de bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan het Eerste Kamerdebat over het radarstation in Herwijnen.

De voorgenomen plaatsing van een “SMART-L-radar” van Defensie in het pittoreske Betuwse dorp Herwijnen doet lokaal en regionaal nogal wat stof opwaaien.
Dat is begrijpelijk: het gaat om zeer geavanceerde en krachtige radarapparatuur.
Dan kan en mag je niet over één nacht ijs gaan.

Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer kreeg de staatssecretaris flink huiswerk mee.
- Per motie is verzocht de gevolgen te onderzoeken van de cumulatieve straling voor de volksgezondheid, en niet alleen de zorgen van inwoners van Herwijnen mee te nemen maar ook wetenschappelijke instituten daarbij te betrekken.
- Daarnaast is een motie overgenomen over een grondig onderzoek naar alternatieve locaties voor het radarstation en over het informeren van het parlement over de uitkomsten “voordat de eerste schop in de grond gaat”.
Hoe worden deze moties uitgevoerd? Kan de staatssecretaris de laatste stand van zaken aanduiden?

Een veelgehoorde zorg is dat de radar van milieuklasse 6, ook in combinatie met de al bestaande KNMI-radar, inderdaad zorgt voor een te hoog maximaal stralingsniveau.
Erkent de staatssecretaris dat de straling een gevaar vormt voor de volksgezondheid? Of blijft dit binnen officiële grenzen?
En is of wordt er, in het licht van zorgen over de volksgezondheid, aantoonbaar serieus gekeken naar alternatieve locaties? Zo ja, welke zijn dit?

Met het toepassen van de dwingende rijkscoördinatieregeling (RCR) lijkt de regering toch de bocht af te willen snijden, terwijl gevraagd is de koninklijke route te bewandelen.
Het lijkt dat ‘Herwijnen’ straks, ondanks legitieme vragen, toch voor voldongen feiten staat.
Dat lijkt mij absoluut niet de bedoeling.

Waarom is gekozen voor het activeren van deze dwingende procedure? Het is wat betreft de SGP van tweeën één: Er zijn nog alternatieve locaties denkbaar en dan is een dwingende procedure dus op dit moment niet aan de orde en moet die van tafel.
Of er zijn geen alternatieve locaties denkbaar, maar dan moeten we ook geen onderzoek daarnaar suggereren.
Kan de staatssecretaris hier uitsluitsel geven?

Ik hoop dat de staatssecretaris onze zorgen, en de zorgen van de inwoners van Herwijnen, overtuigend weg weet te nemen.