18 december 2020

Dick van Meeuwen kandidaat-voorzitter SGP

Het Hoofdbestuur draagt de heer drs. D. (Dick) van Meeuwen (1954) voor als nieuwe partijvoorzitter van de SGP. Van Meeuwen is in het dagelijks leven lid van het College van bestuur van het Van Lodenstein College/Hoornbeeck College (tot eind 2020 wegens pensionering) en heeft gedurende zijn gehele loopbaan in het onderwijs gewerkt. Naast dit werk heeft hij verschillende politieke, bestuurlijke en maatschappelijke functies (gehad).

Met deze voordracht kiest het Hoofdbestuur voor een kandidaat met veel politieke ervaring. Van Meeuwen was van 1988 tot 2011 lid van de gemeenteraad van Sliedrecht (vanaf 1989 fractievoorzitter). Van 2005 tot 2010 was hij vicevoorzitter van de Drechtraad, de regionale “gemeenteraad” voor zes gemeenten in het Drechtstedengebied. Sinds 2015 is hij lid van de Partijadviesraad van de SGP.

Van Meeuwen is een bruggenbouwer en verbinder. Hij staat volledig achter de SGP-beginselen en denkt graag op een strategische manier. Hij kan leiding geven en mensen met elkaar verbinden. Belangrijke speerpunten voor hem zijn: een open cultuur binnen de SGP en een goede profilering van de partij naar buiten toe.

De kandidaat-voorzitter woont in Sliedrecht, is getrouwd en vader van zes kinderen. Hij is lid van de Christelijk Gereformeerde Bethel-El kerk te Sliedrecht waar hij sinds kort ook ouderling is.

Van Meeuwen is de beoogd opvolger van partijvoorzitter a.i. M.F. (Maarten) van Leeuwen. Van Leeuwen was partijvoorzitter van 2011-2018 en vanaf november 2019 tot heden interim partijvoorzitter. De algemene vergadering van de SGP kiest de nieuwe voorzitter op het partijcongres van D.V. 16 januari 2021. De benoeming is voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode.