29 november 2019

De tentoonstelling '400 jaar Statenvertaling' is geopend!

Op 26 november heeft Kamervoorzitter mevrouw K. Arib de tentoonstelling over '400 jaar Statenvertaling' geopend. Roelof Bisschop geeft een tour. Bekijk het in de video hierboven.

Op 30 mei 1619 brachten afgevaardigden van de Nationale Synode die in Dordrecht werd gehouden haar eindrapport uit aan de Staten-Generaal, toen het hoogste gezag in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eén van de wensen van de synode was dat de Bijbel in het Nederlands zou worden vertaald en dat de staat daarbij zou helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd, en in 1637 werd het eerste exemplaar van de beroemde ‘Statenvertaling’ of ‘Statenbijbel’ in Den Haag overhandigd.

Nu, 400 jaar ná het verzoek, wordt er in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een expositie over de Statenvertaling ingericht. Die geeft in woord en beeld en aan de hand van historische objecten een overzicht van de voorgeschiedenis, de totstandkoming en de betekenis van de Statenvertaling. Die expositie is een initiatief van de SGP-fractie, met steun van CDA en ChristenUnie. 

De expositie in de Tweede Kamer is mede mogelijk gemaakt door onder meer de volgende bruikleengevers: het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Dordrechts Museum, het Statenbijbelmuseum in Leerdam, het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo en galerie Phoebus in Rotterdam.
En dankzij de medewerking of financiële steun van onder meer de volgende bedrijven en instanties: Atelier Alkema, Van der Horst grafisch ontwerp, Van der Wal Fotografie, Drukkerij De Groot, Uitgeverij Jongbloed, Erdee Media Groep, de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Schuiteman Accountants & Adviseurs.