25 januari 2021

De SGP wil wijsheid van grijze haren koesteren

Iedere week besteedt de SGP extra aandacht aan één van de onderwerpen die voor de partij belangrijk zijn. Deze week ‘ouder worden, waardig én gewaardeerd’.

SGP Eerste Kamerlid en kandidaat voor de Tweede Kamer Diederik van Dijk zegt hierover: ‘Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daarom is ieder leven intrinsiek waardevol en stellen we alles in het werk om het tot bloei te laten komen.’ Steeds meer mensen worden steeds ouder en dat vindt de SGP iets om dankbaar voor te zijn. Sommige ouderen ervaren dat echter helemaal niet zo en dat is schrijnend, vindt de partij. Een ‘voltooid leven-wet’ ziet de SGP niet als oplossing. ‘Door deze wet zullen meer ouderen zich ongewenst voelen. Euthanasie geeft geen antwoord op moeilijke levensvragen of eenzaamheid. Onderzoek laat zien dat een doodwens verandert aan de hand van de omstandigheden waarin ouderen leven. Daarom willen we investeren in zorg en ondersteuning!’

‘Ouderen moeten we niet willen afschrijven,’ zo stelt de partij. Daarom juicht de SGP het toe als ouderen de kans krijgen en geholpen worden opnieuw hun fysieke, mentale en sociale functionaliteit te vinden, ook wanneer ze al langere tijd geleden met pensioen zijn gegaan. Bijvoorbeeld in het zorgen voor anderen of het doen van vrijwilligerswerk. Zo kunnen ouderen de kwaliteit van hun leven verhogen. Ook wil de partij bevorderen dat jongeren en ouderen voor elkaar zorgen als onderdeel van de zorgzame samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door hen samen te laten wonen in collectieve woonvormen. Onder het mom ‘de wijsheid van grijze haren koesteren’ moeten ouderen een betekenisvolle plek in de samenleving kunnen blijven innemen.