2 september 2020

Corona app: geen dwang of drang

Wat eerst de Corona-app werd genoemd, heet nu de CoronaMelder. Die is er om te kunnen nagaan wie met wie contact heeft gehad als iemand blijkt het besmettelijke coronavirus te hebben. De gedachte erachter is mensen snel te kunnen inlichten en zo, menselijkerwijs gesproken, verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Voor deze CoronaMelder is een tijdelijke en speciale wet gemaakt om het gebruik ervan te reguleren. De regels in die wet moeten mensen beschermen tegen misbruik van de app. Voor de SGP is dat erg belangrijk.  Het gebruik van de app moet vrijwillig zijn en blijven. Er mag op mensen geen enkele druk worden uitgeoefend om die app te installeren op hun mobiele telefoon. Direct noch indirect.

De SGP wil de wet op dit punt aanscherpen. Samen met de SP en de ChristenUnie is een amendement ingediend om nog duidelijker vast te leggen dat mensen die formele of informele druk ervaren om informatie van de app te delen met anderen beschermd worden. Dit amendement maakt goede kans aangenomen te worden omdat een meerderheid van de Tweede Kamer op dezelfde lijn zit.

Het gebruik van CoronaMelder is iets nieuws. We weten nog niet of het werkt en wat de (onbedoelde) effecten zijn. De SGP wil daarom dat er een grondige onafhankelijke evaluatie van (het gebruik van) de app komt.