10 september 2020

Civiel-militaire noodoperatie voor Moria

De situatie voor de migranten in Moria op het Griekse eiland Lesbos was al uitzichtloos en is door de brandstichtingen de afgelopen dagen alleen nog maar uitzichtlozer geworden.

Wat nu dringend moet, is de onhoudbare situatie op Lesbos zo snel mogelijk verbeteren. Dat vergt niet minder dan een civiel-militaire noodoperatie. De SGP heeft dat al vaak betoogd: als we overal in de wereld actief zijn met vredesmissies en het bewaken van de orde, dan moet dat zeker gebeuren in onze ‘achtertuin’:

-      Er moet op Lesbos een snelle screening kom om te bepalen wie er in Europa mag blijven. Wie op basis van de afgesproken criteria niet mag blijven, dient direct te worden te worden uitgezet naar veilige gebieden.

-      Nu Griekenland faalt, zal de EU via Frontex moeten zorgen voor intensieve bewaking van de wateren bij de Griekse eilanden zodat smokkelbootjes direct en daadwerkelijk kunnen worden onderschept en teruggestuurd. Gezien de kleine afstanden moet dat kunnen.

De SGP zal tijdens het debat een motie indienen waarin deze aanpak wordt voorgesteld.