1 februari 2021

Christen zijn in Nederland

Al meer dan 100 jaar laat de SGP in de Tweede Kamer en daarbuiten hetzelfde klassiek-christelijke geluid horen. Kernachtig samengevat: Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’ Er is geen beter fundament voor ieders leven dan Christus.
De dagelijkse realiteit is echter dat Nederland weliswaar christelijke wortels heeft, maar nu seculier en multireligieus is. En dat schuurt. Veel verwijzingen naar onze christelijke geschiedenis liggen onder vuur. Deze week besteedt de partij extra aandacht aan het belangrijke thema: christen zijn in Nederland.

Een van de aspecten daarvan is tolerantie. Dit is het geven van ruimte aan meningen van andere mensen, ook aan degenen die opvattingen hebben die botsen met de mijne. Juist aan die tolerantie schort het nogal eens.
We hebben in ons land gelukkig een grondwet waarin veel wezenlijke vrijheden worden gewaarborgd. Tegelijk zien we dat stukje bij beetje gemorreld wordt aan die vrijheden, die we al decennia, of zelfs eeuwenlang hebben gehad. Voorbeelden hiervan zijn debatten die raken aan essentiële vrijheden als de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Mag op scholen bij een onderwerp als huwelijk en gezin of de verschillen die er zijn tussen mannen en vrouwen, uitgegaan worden van de traditionele christelijke moraal? Heel actueel is ook het vraagstuk van het vaccineren. Blijft er ruimte om op basis van de gewetensvrijheid ervoor te kiezen om je niet te laten vaccineren?
De debatten hierover worden steeds harder. Dat tekent de sfeer, en ook de afnemende tolerantie die er is voor meningen die niet passen in het seculiere kraam van andere partijen. Die strijd zal de komende tijd alleen maar feller worden. De SGP is erop voorbereid.