14 oktober 2022

Blij met mooie woorden, nu de uitwerking

De SGP waardeert het dat het kabinet erkent een valse start te hebben gemaakt bij de stikstofaanpak. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Het is nu aan het kabinet om de mooie woorden over luisteren, samenwerken en herstellen van vertrouwen in de praktijk waar te gaan maken. Werken aan een landbouwakkoord met een doorlooptijd van 20 jaar is goed –de SGP pleit hier al lang voor– maar daarmee zijn we er nog niet. Alles staat of valt met de verdere uitwerking.”

De SGP begrijpt dat het kabinet gas terug neemt als het gaat om het coalitiedoel voor 2030. 50% emissiereductie is gewoon niet haalbaar en ondermijnt de gebiedsprocessen. “Het coalitiedoel moet van tafel,” zegt Bisschop. “Dat geeft meer rust en ruimte voor goede gebiedsprocessen en voorkomt nieuw politiek getouwtrek.” Goed dat het kabinet het voorstel van Remkes voor zonering niet zonder meer overneemt. Roelof Bisschop: "We zitten niet te wachten op nieuwe blauwdrukken die boeren klem zetten."

De SGP pleit voor meer realisme als het gaat om het de emissies van piekbelasters, inclusief die in de industrie. Het kabinet lijkt mee te gaan in de lijn van Remkes om die emissies naar bijna nul terug te dringen. Roelof Bisschop: ”Je kunt ook bij twee bedrijven door innovatieve systemen de emissies halveren in plaats van een bedrijf opkopen. Geef provincies budget en ruimte om dit op een goede manier vorm te geven. Belangrijk is dat het beroepsverbod uit opkoopregelingen gaat. We moeten voorkomen dat piekbelasters een stempel op krijgen en op slot gaan.”