23 januari 2020

Bisschop verdedigt 3e initiatiefwet

Vandaag behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwet die is ingediend door SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Samen met SP-kamerlid Peter Kwint wil hij dat het lerarenregister zo snel mogelijk van tafel gaat, dit onder het motto:  als minister Slob van Onderwijs maar blijft afwachten en aarzelen, moet de Tweede Kamer het gewoon zelf doen.

Het is inmiddels de 3e initiatiefwet van Roelof Bisschop. Hij is niet alleen de ‘debatkampioen’ van de Tweede Kamer (het kamerlid dat het vaakst meedoet aan debatten), maar ook als het gaat om de indiening en verdediging van initiatiefwetten in vak k doet Bisschop het goed. Eerder al slaagde hij erin om zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer initiatiefwetten aangenomen te krijgen over de Onderwijsinspectie en het schrappen van de tussentijdse diagnostische toets.

Ik heb zelf voordat ik kamerlid werd mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Dat heeft nog steeds mijn hart. De ervaring en kennis die ik daar heb opgedaan, benut ik graag in Den Haag. Dat doe ik, samen met mijn medewerkers, met groot plezier.” Dat het indienen en verdedigen van een initiatiefwet een tijdrovende klus is, zeker voor een lid van een kleine fractie, ontkent Bisschop niet. “Maar de voldoening die het geeft om ook op het Binnenhof iets te kunnen bereiken voor leraren en leerlingen, weegt ruimschoots op tegen de energie die je erin steekt.”