25 mei 2020

Advies Raad van State steun in de rug

De SGP diende samen met D66 een motie in om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de vraag of de noodverordeningen rond corona wel passen bij onder meer het stevig inperken van vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van godsdienst. Vandaag kregen we deze voorlichting. Daaruit blijkt dat nu er geen acute crisis meer is, de noodverordeningen niet geschikt zijn.

De SGP heeft veel waardering voor de gedegen voorlichting van de Raad van State over de omgang met grondrechten tijdens de Coronacrisis. De SGP ziet deze voorlichting als een steun in de rug voor ons pleidooi voor precisie en maatwerk. Het biedt een waardevol kader voor het vormgeven en beoordelen van de maatregelen die worden genomen met het oog op de bescherming van de gezondheid.

De SGP stelt vast dat de noodverordeningen een begrijpelijke procedure waren in het begin van de crisis, maar niet of hooguit zeer tijdelijk een betrouwbaar fundament bieden voor het inperken van grondrechten. Ook de politieke controle van deze noodverordeningen is onvoldoende uit de verf gekomen.

De regering wil nu met een tijdelijke wet komen. Het is de taak van Tweede en Eerste Kamer om aan de hand van de richtlijnen van de Raad van State zorgvuldig te toetsen of beperkingen van vrijheden niet verder gaan dan nodig is en niet langer duren dan nodig is. Het belang van de gezondheid moet vanzelfsprekend zwaar wegen, maar niet ten koste van alles. Langdurige stevige inperking van kerkelijke samenkomsten of bezoekregelingen voor verpleeghuizen zijn dan ook ongewenst.