Partijvoorzitter

De SGP is de oudste politieke partij van Nederland. Al meer dan honderd jaar staat de partij voor Bijbelse genormeerde politiek. Op allerlei niveaus in het openbaar bestuur is de SGP actief. Het Hoofdbestuur van de SGP geeft leiding aan het ontwikkelen van de langetermijn visie van de SGP en het bewaken van de uitvoering daarvan.

In het Hoofdbestuur is een vacature voor de functie van voorzitter. Jarenlang werd de voorzitter uit het midden van het Hoofdbestuur benoemd. De partij heeft dit jaar besloten een voorzitter te werven op basis van een sollicitatieprocedure. De benoeming van de voorzitter vindt plaats door de algemene vergadering van de partij.

Persoonskenmerken

 • SGP’er met een hartelijk verbondenheid aan de SGP-beginselen en in staat zijn deze uit te dragen voor een breed publiek;
 • brede maatschappelijke en politiek-bestuurlijke oriëntatie;
 • intellectueel in staat om het proces van de inhoudelijke ontwikkeling van het staatkundig-gereformeerde denken te sturen;
 • in staat ontwikkelingen in de samenleving te doorgronden en deze te vertalen in een visie op het functioneren van de partij;
 • communicatief sterk in het vertalen van de SGP-boodschap in rapport met de actuele politiek-maatschappelijke situatie richting achterban en media;
 • breed netwerk en bewezen soepel en effectief te kunnen acteren in deze relevante netwerken;
 • opereert tactvol, met gezag en overtuigingskracht, integer, transparant en een verbinder.

Wijze van opereren

 • geeft dienend, doelgericht en inspirerend leiding aan de vereniging;
 • bevordert de samenwerking binnen de vereniging;
 • zit Hoofdbestuursvergaderingen en partijvergaderingen daadkrachtig en samenbindend voor;
 • is vertrouwd met en weet wat er leeft binnen de partij en haar verschillende geledingen en zorgt voor verbinding tussen deze geledingen;

Taken

De voorzitter geeft leiding aan:

 • de strategische koersbepaling van de partij voor het komende decennium;
 • de afstemming van de koers van de partij met partijgeledingen, afdelingen en kiesverenigingen;
 • de vergaderingen van het dagelijks bestuur, het Hoofdbestuur, de vergaderingen van het Hoofdbestuur met de Partijadviesraad en de algemene ledenvergaderingen;
 • de totstandkoming van verkiezingsprogramma’s;
 • de opstelling van kandidatenlijsten;

Heeft u belangstelling voor deze functie? Stuur dan vóór D.V. 7 oktober een sollicitatiebrief met uw motivatie en cv naar de voorzitter van de sollicitatiecommissie. Een assessment en integriteitsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar gekozen door de algemene vergadering van de SGP en is eenmaal voor dezelfde periode herbenoembaar. Het betreft een voor 0,2 fte betaalde functie, de overige tijd is vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie of het maken van een van een telefonische afspraak kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, ds. G.W.S. Mulder via gwsmulder@kliksafe.nl.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.