Starters (woningmarkt)

Nadat het sein voor de woningmarkt jaren op rood heeft gestaan, is de woningmarkt inmiddels op meerdere plaatsen oververhit. Op andere plaatsen daarentegen schiet de doorstroming tekort. Teveel mensen zitten in een sociale huurwoning (scheefwonen) of hebben recht op huurtoeslag, terwijl ze een eigen woning aan kunnen. Voor starters is het lastig om de woningmarkt op te komen. Velen vissen steeds achter het net of nemen grote risico's om een eigen woning te bemachtigen. Kern van de oplossing die de SGP voorstelt, is het bevorderen van het aflossen van leningen en starters meer kansen geven zodat de doorstroming op gang komt.

Concreet:

  • De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk hervormd. Elke bespaarde euro geeft de overheid terug via verlaging van de belasting op arbeid, afschaffing van de overdrachtsbelasting en afbouw van het eigen woningforfait.
  • Pensioenopbouw, aflossing hypotheken en zorg worden aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld doordat een deel van de pensioenopbouw gebruikt mag worden voor aflossing van de hypotheek zodat dat later gebruikt kan worden voor de kosten van de oude dag.
  • Ouders kunnen belastingvrij hun kinderen helpen bij aanschaf van een woning of bij aflossing van de hypotheek.
  • Starters op de woningmarkt kunnen een starterslening krijgen.
  • Starters mogen de aflossing van hun hypotheekschulden over een langere periode uitsmeren, zodat hun maandlasten lager worden.
  • Banken moeten eerder hypotheken verstrekken aan mensen met een tijdelijk contract.
  • Het scheefwonen en de huurtoeslagen voor huishoudens die deze niet echt nodig hebben, worden aangepakt.
  • De overheid draagt zorg voor betaalbare huurwoningen, niet alleen voor lage inkomens, maar ook voor gezinnen.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.