EMU

De SGP heeft tegen de invoering van de euro gestemd vanuit de overtuiging dat een gemeenschappelijke munt onvoldoende doet aan de economische, politieke en culturele verscheidenheid. Nu Nederland echter onderdeel is van een gemeenschappelijke munt, vindt de SGP het van cruciaal belang dat lidstaten zich houden aan de regels. Daarnaast stelt de SGP voor om:

1) het lidmaatschap van de EU los te koppelen van deelname aan de EMU en de onomkeerbaarheid van de euro wordt geschrapt.

2) samen met gelijkgezinde lidstaten het oprichten van nog meer impliciete of expliciete transferstructuren te voorkomen.

3) in overleg te treden met de andere eurolanden over het gewenste kader voor het beleid en mandaat van de Europese Centrale Bank.

4) een adequate exit-strategie op te stellen voor het verlaten van de EMU, zodat het voor eurolanden die zonder transfers geen toekomst hebben zowel juridisch als praktisch mogelijk wordt de eurozone te verlaten.

Voor de uitgebreide visie op de tekortkomingen van en verbeterpunten voor de EMU verwijzen we u naar de initiatiefnota De lidstaten weer aan het roer!

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.