Bestuurlijke vernieuwing

Goed bestuur gaat niet alleen over de inhoud. Het hangt ook samen met de manier waarop het is georganiseerd. Burgers zijn niet uit op allerlei vernieuwingen van bestuur en raadpleging. Veel belangrijker is dat de overheid (rijk, provincies en gemeenten) betrouwbaar is en haar woord nakomt. Veranderingen van de structuur voegen weinig tot niets toe. Een overheid die de burger erkent en mee laat denken over belangrijke ontwikkelingen kan wel veel betekenen.

Om het vertrouwen in de politiek te herstellen zijn kwaliteit van wetgeving en beleid en de betrouwbaarheid van het bestuur van wezenlijk belang. De SGP is geen voorstander van directe democratie. 

Er is geen reden om de aanstellingswijze van de burgemeesters te wijzigen en uit de Grondwet te halen. Rechtstreekse verkiezing zou hen juist politiseren en hun mandaat ondergraven. Referenda passen echter niet in een stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers. Bovendien scheppen ze meer verwarring dan helderheid. 

Het is belangrijk dat politici goed contact onderhouden met de samenleving. Goede bestuurders houden rekening met de wensen van de bevolking, maar maken zelf een belangenafweging en nemen zelf inhoudelijke beslissingen. Die verantwoordelijkheid moet niet op anderen worden afgeschoven. Daarom kan de referendumwet in de prullenbak.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.