16 maart 2023

SGP Tijdrede

Op uitnodiging van SGP Capelle aan den IJssel hoopt ds. D. Heemskerk op D.V. donderdagavond 16 maart 2023 een tijdrede te houden in het kerkgebouw van de Hervormde Wijkgemeente (Dorpskerk). De dienst vangt aan om 19:45 uur.

De dienst is een zogenaamde tijdrede waarin de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken worden aan de hand van een gedeelte uit Gods Woord. Iedereen, jong en oud is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.

Het bankrekeningnummer voor de collecte is: NL88 INGB 000 439 97 14. Graag hierbij 'tijdrede' vermelden. Waarvoor dank!