3 februari 2023

Congres Vianen 2023

Op D.V. 3 februari 2023 vindt het Congres Vianen plaats. Deze dag zal in het teken staan van de samenhang en de verbondenheid met elkaar in de huidige samenleving. Het thema is ‘Sámen leven – Hoe één zijn we?’ met als ondertitel: ‘In een geïndividualiseerde samenleving staat het recht van de gemeenschap onder druk. Wat bindt ons samen?’

 

Wat is het Congres Vianen?

Het Congres Vianen is inmiddels een begrip. Een keer in de twee jaar organiseren Driestar educatief, Reformatorisch Dagblad, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, ROV, RMU, VBSO, KOC en VGS een congres voor leidinggevenden (e.g. toezichthouders, bestuurders en directies) van de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek.

Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit verschillende disciplines op strategisch niveau na te denken over de rol van de gereformeerde gezindte in de maatschappij. Daarbij ligt de focus op hoe te participeren in deze maatschappij, de wijze van handelen en spreken en de omgang met de pluriforme en seculiere samenleving.

In het ochtendgedeelte geven verschillende sprekers een lezing over een bepaald thema. In het middagdeel werken we dit verder uit in verschillende deelsessies toegespitst op de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek, ouders en gezin.

Programma en sprekers 2023

In de ochtend zullen er twee lezingen worden gehouden rondom het thema. Sprekers deze dag zijn mr. drs. P. Verhoeve (burgemeester Gouda)  en prof. dr. G.J. Buijs (bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam). Naar aanleiding van de lezingen zullen de sprekers met elkaar en met de zaal in gesprek gaan.

In de middag kunt u aansluiten bij de deelsessies, waarin u in gesprek gaat met andere afgevaardigden vanuit kerk, school, politiek, gezondheidszorg, ouders en gezin.

Na de plenaire afsluiting is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.Download het programma

Aanmelden kan via de website van VGS of klik door te klikken op de onderstaande knop.

Aanmelden